שכונות, רחובות ואתרים

לשם

רחוב לשם ממוקם ברמת סיב.

תחילתו ברח' הסיבים וסופו ברח' השחם.

לשם - שרף מאבן, קשה ושקוף למחצה המשמש לקישוט.
נמצא בשכונת רמת סיב

מידע נוסף