שכונות, רחובות ואתרים

שמשון

רחוב שמשון ממוקם בקריית אריה.

תחילתו ברח' בזל וסופו ברח' גיסין.

שמשון, שופט בימי שפוט השופטים.
נמצא בשכונת קריית אריה

מידע נוסף