שכונות, רחובות ואתרים

שמעיה ואבטליון

רחוב שמעיה ואבטליון ממוקם באיזור תעשייה סגולה.

תחילתו ברח' מודיעין וסופו ברח' נחשון.

שמעיה ואבטליון, מגדולי התנאים בימי בית שני, מחכמי הזוגות.

מידע נוסף