שכונות, רחובות ואתרים

לם ישראל

רחוב לם ממוקם ברמת ורבר.

תחילתו ברח' שרת משה וסופו ברח' לוז קדיש.

רחוב לם נקרא ע"ש ישראל לם.

נולד בשנת 1909 בברלין. עלהארצה בשנת 1935 והתיישב בכפר אברהם בפתח-תקוה. במלחמת השחרור שרת ב"הגנה" והשתתף בקרבות במגדל צדק. שימש כמורה לנגרות ושרטוט במוסד "כפר בתיה" ברעננה, היה מראשוני בית-כנסת "מקור חיים" ושימש במשך שנים עד מותו בבעל תוקע. פעל רבות בהתנדבות למען הזולת. מראשוני מגן דוד-אדום, הקדיש שעות רבות לעבודה בהתנדבות בחדר המיון בבי"חשרון.

נפטר בשנת 1978.
נמצא בשכונת רמת ורבר