שכונות, רחובות ואתרים

ליסין

הרחוב ממוקם בשכונת כפר גנים.

ראשיתו ברחוב ויצמן וסופו ללא מוצא.

רחוב זה נקרא ע"ש אברהם לסין שנולד בשנת 1872 במינסק.

היה משורר ועיתונאי יהודי בארה"ב.

נפטר בשנת תרצ"ח 1939 בניו-יורק.

על שמו בית לסין בתל-אביב.
נמצא בשכונת כפר-גנים