שכונות, רחובות ואתרים

לילנבלום משה

תחילתו של רחוב לילינבלום ברח' גיסין וסופו ברח' מאירי.רחוב נקרא ע"ש משה ליב לילינבלום, סופר עברי ומבקר (1843-1910).
נמצא בשכונת קרול