שכונות, רחובות ואתרים

ליויק

רחוב ליוויק ממוקם בקריית המשוררים.

תחילתו ברח' אלתרמן וסופו ללא מוצא.הרחוב נקרא ע"ש לוויק, משורר ומחזאי אידי, מגדולי הסופרים האידיי במאה ה-20 (1886-1962).
נמצא בשכונת קריית המשוררים