שכונות, רחובות ואתרים

שמואלביץ מרדכי

רחוב שמואלביץ מרדכי מתחיל ברח' ברוריה בת תרדיון ומסתיים ברח' חיים ביילי.

הרחוב מנציח את שמואליבץ מרדכי, מראשוני פתח-תקוה משנת 1885, רכש נחלה בפתח-תקוה, הקים בית ופיתח משק חקלאי.

נמצא בשכונת

מידע נוסף