שכונות, רחובות ואתרים

ליבני איתן

הרחוב ממוקם בשכונת כפר-גנים.

הרחוב מתחיל ברח' מרידור יעקב ומסתיים כרחוב ללא מוצא (ליד תיכון בן-גוריון).

הרחוב נקרא ע"ש איתן ליבני ז"ל (1919-1991).

חבר אצ"ל ומפקד מבצעים בה, בעל מפעל תעשייה בפ"ת, יו"ר ברית חייל האצ"ל וח"כ.

מפקד פלוגת הגיוס של בית"ר בזכרן יעקב (1939) ומחסנאי ראשי של האצ"ל. מתחילת 1944 מפקד המבצעים באצ"ל וחבר במפקדה הראשית. ייצג את האצ"ל והלח"י במסגרת תנועת המרי עם ה"הגנה" בצד המבצעי. אסיר כלא עכו, מיוזמי הפריצה ב-1947 ומפקד הפריצה מתוך הכלא. מסוף אוגוסט 1947 בשליחות באירופה וחבר מטה האצ"ל בצה"ל. עד שנת 1959 מנהל אגף בהאחדות בעלי התעשיה. יו"ר ארגון אסירי עכו וירושלים. עד שנת 1980 יו"ר ברית חיילי האצ"ל. ח"כ בועדת החוץ והביטחון וועדות חשובות אחרות של הכנסת, משקיף מטעם הכנסת במועצת אירופה, יו"ר מוזאון האצ"ל.
נמצא בשכונת כפר-גנים