שכונות, רחובות ואתרים

שלמה שדרוביצקי

רחוב שדרובצקי ממוקם בשכונת נוה-עוז.

תחילתו ברחוב הצייר שור וסופו ברח' אמסטרדם.

שלמה שדרוביצקי ז"ל היה חבר בועד המפקח של ביה"ס פיק"א במשך חמש שנים, יועץ ועוזר לפרדסנים בעריכת חוזי מכירה של פרי לסוחרים, כתב מאמרים בעיתון "דואר היום", היה בין יוזמי ומייסדי ביה"ס החקלאי בפ"ת.
נמצא בשכונת נוה-עוז

מידע נוסף