שכונות, רחובות ואתרים

לוינסון כלב

רחוב לוינסון ממוקם בשכונת נוה-עוז.

תחילתו ברח' הצייר שור וסופו ברח' שמעוני.

הרחוב נקרא ע"ש כלב דב לוינסון, נולד בירושלים בשנת 1877 (אביו, משה צבי לוינזון היה מראשוני רוכשי הקרקעות בפ"ת). כלב לוינסון למד בישיבת "תורת חיים". בשנת 1911 הוזמן לשמש כמורה בביה"ס "נצח-ישראל", ובמשך 10 שנים אף שימש כמנהל ביה"ס.

נפטר בשנת 1951 והוא בן 74.
נמצא בשכונת נוה-עוז