שכונות, רחובות ואתרים

לוחמי השחרור

רחוב לוחמי השחרור ממוקם בשכונת אבן-ספיר.

סופו של הרח' ברח' כ"ז בניסן.

הרחוב נקרא על-שם לוחמי השחרור לעצמאות ישראל.
נמצא בשכונת קריית אבן-ספיר