שכונות, רחובות ואתרים

לוחמי הגטו

רחוב לוחמי הגיטו, ממוקם בכפר גנים.

תחילתו ברח' דגל-ראובן וסופו ברח' יטקובסקי.

הרחוב מנציח את לוחמי המחתרת ביערות ובגיטאות פולין וליטא.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת כפר-גנים