שכונות, רחובות ואתרים

שלום (קולקר)

הרחוב ממוקם בשכונת כפר גנים.

תחילתו של רחוב קולקר ברח' הנשיאים וסופו ברח' כץ.

שלום קולקר, איש צבור, מנהל קרן בטוח פועלי בניין בפ"ת.
נמצא בשכונת כפר-גנים