שכונות, רחובות ואתרים

לובטקין

רחוב לובטקין ממוקם בשכונת כפר-גנים.

ניצב לרח' העצמאות.

הרחוב מנציח את צביה לובטקין, מלוחמות המרד בגטו ורשה.
נמצא בשכונת כפר-גנים

מידע נוסף