שכונות, רחובות ואתרים

שלום עליכם

תחילתו של רחוב שלום עליכם ברח' ספיר וסופו ברח' שלזינגר.

שלום עליכם (1859-1916), כינוי ספרותי לשלום יעקב רבינוביץ, סופר והומוריסטיקן אידי. מספר עממי חביב על קהלו. ספריו תורגמו ע"י חתנו ד.ברקוביץ.

נמצא בשכונת שיפר