שכונות, רחובות ואתרים

של"ג

רחוב של"ג ממוקם בקריית מטלון.

תחילתו ברח' עין-גדי וסופו ברח' טשרניחובסקי.

של"ג, שמואל ליב גורדון, פרשן התנ"ך, מחנך וסופר (1866-1934).
נמצא בשכונת קריית מטלון