שכונות, רחובות ואתרים

שכטר יוסף

רחוב שכטר יוסף ממוקם בשכונת עמישב.

שכטר יוסף, מאזרחיה הראשונים של העיר מאז שנת 1906. תרומתו לעיר, לשגשוגה, לפיתוחה, ולצביונה הייתה גדולה. הוא תרם רבות לענף הפרדסנות בנטיעות דונמים רבים של כרמי גפנים, היה בין רוכשי אדמות כפר גנים ועיבודם לפרדסים. היה ממקימי ביה"כ "שונה הליכות". הקים בית חרושת לקרח וחדרי קירור לשם החסנת פרי הדר.
נמצא בשכונת עמישב

מידע נוסף