שכונות, רחובות ואתרים

אבי אורן

תחילתו של רחוב אבי אורן ברח' קפלן וסופו בדרך יצחק רבין.

ע"ש אבי אורן, עו"ד ומייסד מקומון "מלבס", פעיל ב"ליונס" וחבר מועצת העיר משנת 1989 ועד הרצחו בשנת 1995.

נמצא בשכונת רמת ורבר