שכונות, רחובות ואתרים

כצנלסון ברל

רחוב ברל כצנלסון ממוקם בשכונת רמת-ורבר.

ראשיתו ברחוב ארלוזורוב וסופו ברחוב ז'בוטינסקי.
הרחוב נקרא ע"ש ברל כצנלסון (1887-1944). מראשי תנועת העבודה הישראלית ומנהיג רוחני שלה.
במשך שנים פעל בין הארגוני הציוניים השונים. בשנת 1909 עלה ארצה ועבד כפועל במושבות יהודה והסתגל לעבודה הגופנית. הצטרף לקבוצת כנרת עם ייסודה. בשנת 1917 התגייס לגידול א"י. היה עורכו הראשון של העיתון היומי של ההסתדרות "דבר". בכל שנות פעילותו הציבורית מיעט לשאת בתפקידים ציבוריים "ביצועיים". את השפעתו העצומה בתנועה וביישוב קנה מכוח אשיותו וחכמתו.

נפטר בירושלים ונקבר כבקשתו בבית העלמין בכנרת.
נמצא בשכונת רמת ורבר

מידע נוסף