שכונות, רחובות ואתרים

שירת אסתר

תחילתו של רח' שירת אסתר ברח' אסירי ציון וסופו ברח' ללא מוצא.

הרחוב נקרא ע"ש ראב אסתר.

אסתר ראב, בת יהדוה ראב ממייסדי פתח-תקוה. המשוררת הראשונה ילידת ארץ-ישראל המתחדשת. בשיריה בטאה את אחדות נפשה, הרהוריה וכסופיה, עם נופה הבתולי הראשון של אם המושבות.
נמצא בשכונת קרול

מידע נוסף