שכונות, רחובות ואתרים

שטרן א. (יאיר)

רחוב שטרן ממוקם בשכונת כפר גנים.

תחילתו ברח' היבנר וסופו ברח' פרטיזנים.

יאיר, כינויו של אברהם שטרן. נולד בתרס"ז 1907, היה מפעילי ומנהיגי תנועת לח"י. מחבר השיר "חיילים אלמונים" - הימנון הלח"י. נתפש בידי הבריטים ונהרג בתל-אביב. בבית בו נתפש הוקם מוזאון להנצחת זכרו ומורשת הלח"י.
נמצא בשכונת כפר-גנים

מידע נוסף