שכונות, רחובות ואתרים

שטרוק

רחוב שטרוק ממוקם בשכונת נוה-עוז.

תחילתו ברח' זייד וסופו ברח' יפה נוף.

רחוב שטרוק נקרא ע"ש שטרוק חיים אהרון הרמן. נולד בשנת תרל"ו-1876 בברלין. פרופסור, צייר ומגדולי החרטים היהודיים. היה עסקן ציבורי, מראשוני "המזרחי" וחבר הדירקטריון שלקק"ל.

נפטר בשנת 1944 בחיפה.
נמצא בשכונת נוה-עוז