שכונות, רחובות ואתרים

שטורמנים

תחילתו של רחוב שטורמנים ברח' גלעד וסופו ברח' ללא מוצא.

שטורמנים, ע"ש בני משפחת שטורמן שנפלו במלחמות ישראל.
נמצא בשכונת