שכונות, רחובות ואתרים

שחם

רחוב שחם ממוקם ברמת-סיב. תחילתו של רחוב שחם ברח' ז'בוטינסקי וסופו ברח' הצייר שור.

שחם, גרניט - סלע נפוץ בערבה ובמפרץ אילת.
נמצא בשכונת רמת סיב