שכונות, רחובות ואתרים

שולמית

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה עירוני.

תחילתו ברח' התחיה וסופו ברח' תפוצות ישראל.

הרחוב נקרא ע"ש שולמית, גיבות ספר "שיר השירים" אשר למלך שלמה.

ברחוב ממוקמים בית-כנסת - בית אל ובית כנסת שבת אחים. מרכז מסחרי ומרכז יום לקשיש.
נמצא בשכונת שעריה עירוני