שכונות, רחובות ואתרים

שוולב משה

הרחוב מתחיל ברחוב בן-ציון גליס ומסתיים ברחוב נחשון, באיזור תעשייה סגולה.
הרחוב נקרא ע"ש שוולב משה ז"ל (תרס"ב-תשנ"ב), בכיר בתנועת "המזרחי", תעשיין, חבר מועצת העיר וראש מינהל החינוך, יו"ר הנהלת קופת אשראי.