שכונות, רחובות ואתרים

שווימר רבקה

הרחוב ממקום בשכונת כפר גנים.

ראשיתו ברח' העצמאות וסופו ברחוב אידלמן.

הרחוב נקרא ע"ש רבקה שוימר ממייסדות "אמונה" בפתח-תקוה, וממניחות הייסוד לעבודה התנדבותית בעיר. עסקה בפעילות התנדבותית החל משנות החמישים בעזרה לחולים וקשישים, תרומות לאגודות יחודיות ודאגה לרווחת חיילי צה"ל.
נמצא בשכונת כפר-גנים