שכונות, רחובות ואתרים

שהם

רחוב שהם ממוקם ברמת סיב.

תחילתו ברח' שחם וסופו ברח' הסיבים.

אחת משתיים עזר האבנים של הכהן הגדול.
נמצא בשכונת רמת סיב

מידע נוסף