שכונות, רחובות ואתרים

שבט נפתלי

רחוב שבט נפתלי ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' אלקלעי וסופו ברח' ללא מוצא.

שבט נפתלי, משבטי ישראל, נחלתו בחופי הכנרת והגליל.

נמצא בשכונת עמישב