שכונות, רחובות ואתרים

שבט לוי

רחוב שבט לוי ממוקם בשכונת עמישב.

הרחוב הוא המשכו של רח' טבריה.

שבט לוי, משבטי ישראל, השבט ללא נחלה.

נמצא בשכונת