שכונות, רחובות ואתרים

שבט יששכר

רחוב שבט יששכר ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' עדש פשיק וסופו ברח' צפת.

שבט יששכר, משבטי ישראל, נחלתו בעמק יזרעאל והגליל התחתון.

נמצא בשכונת עמישב