שכונות, רחובות ואתרים

שבט דן

רחוב שבט דן ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' צפת וסופו ברח' טבריה.

שבט דן, משבטי ישראל, נחלתו בסביבות יפו.

נמצא בשכונת עמישב