שכונות, רחובות ואתרים

שבט גד

רחוב שבט גד ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' צפת וסופו ברח' ללא מוצא..

שבט גד, משבטי ישראל, נחלתו בעבר הירדן מזרחה.

נמצא בשכונת עמישב