שכונות, רחובות ואתרים

שבט בנימין

רחוב שבט בנימין ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' טבריה וסופו ברח' צפת.

שבט בנימין, משבטי ישראל, נחלתו צפונית לירושלים.

נמצא בשכונת עמישב