שכונות, רחובות ואתרים

שבזי שלום

רחוב שבזי ממוקם בשכונת מחנה יהודה.

תחילתו ברחוב קלישר וסופו ברחוב קטרוני.

ע"ש שבזי שלום גדול משוררי תימן, נולד בשנת 1619. כתב כ-5000 שירים ופיוטים בעברית וערבית וגם בלשון מעורבת משתיהן יחד, רובם ככולם געגועים על העבר של עם ישראל, על א"י ועל הגאולה העתידה. נערץ מאוד בתימן ויש שראו בו את המשיח המקווה. עסק כנראה באריגה, מלאכתם של בני המחוז בו התגורר וחי חיי עוני. נדד רבות רחבי תימן והיה בקשרים עם משוררים וחכמים בנידורו. בתימן רווחות כמה אגדות עליו. את שיריו שלוקטו בדיוואן (קובץ שירה), שרים יהודי תימן עד היום. ביחוד בחגים. לא זכה לעלות לארץ-ישראל.
נמצא בשכונת מחנה-יהודה