שכונות, רחובות ואתרים

כ"ט בנובמבר

רחוב כט' בנובמבר ממוקם בשכונת אבן ספיר.

תחילתו ברח' אהרונוביץ וסופו ברח' יוסף קארו.

כט' בנובמבר, היום בו הוחלט בעצרת האו"ם על יסוד מדינת היהודים בארץ ישראל.
נמצא בשכונת קריית אבן-ספיר