שכונות, רחובות ואתרים

כ"ז בניסן

רחוב כ"ז בניסן ממוקם בשכונת אבן ספיר.

תחילתו ברח' לוחמי השחרור וסופו ברחוב המגינים. הרחוב נקרא לזכר מאורעות תרפ"א שחלו בכ"ז ניסן תרפ"א 1921.5.5. ביום זה תקפו אלפי פורעים ערבים את פתח-תקוה. בסיום הקרב איבדה פתח-תקוה ארבעה מבניה: אבשלום גיסין, נתן רפופורט, זאב אורלוב וחיים צבי גרינשטיין. אחד-עשר לוחמים נפצעו, אך אלפי הפורעים נהדפו.
נמצא בשכונת קריית אבן-ספיר