שכונות, רחובות ואתרים

כורש המלך

רחוב כורש ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' שלום צלח וסופו ברח' שבטי ישראל.

הרחוב נקרא ע"ש כורש מלך פרס, שהצהרתו ליהודים הייתה לשוב לציון ולשקם את בית המקדש.
נמצא בשכונת עמישב