שכונות, רחובות ואתרים

ישראלית אחים

תחילתו של רחוב ישראלית אחים ברח' גיסין וסופו ברח' מאירי.

הרחוב נקרא ע"ש האחים אריה ויעקב ישראלית.

אריה, קצין מים נהרג ע"י מוקש.

יעקב נפל בהגנת התחבורה לירושלים.
נמצא בשכונת