שכונות, רחובות ואתרים

ישראלוב

רחוב ישראלוב ממוקם בשכונת מחנה יהודה.

תחילתו ברח' פינס וסופו ברח' טביב.

ע"ש יחזקאל ישראלוב איש ציבור, עסקן קהילתי.
נמצא בשכונת מחנה-יהודה