שכונות, רחובות ואתרים

תפוצות ישראל

רחוב תפוצות ישראל ממוקם בשכונת שעריה עירוני.

תחילתו ברחוב רות וסופו ברחוב אהבת ציון.

הרחוב נקרא ע"ש פזורי ישראל בגולה.

ברחוב ממוקם ביה"ס אורנים.
נמצא בשכונת שעריה עירוני