שכונות, רחובות ואתרים

תלמים

רחוב תלמים ממוקם בכפר גנים.

הרחוב מתחיל ברח' בגלייבטר ומסתיים ברחוב ללא מוצא.

תלמים, חריץ שהמחרשה עושה באדמה.
נמצא בשכונת כפר-גנים