שכונות, רחובות ואתרים

תורה ועבודה

הרחוב ממוקם בשכונת כפר אברהם.

תחילתו ברח' משעון בר-יוחאי וסופו ברח' בר-כוכבא.

התנועה הדתית של "הפועל המזרחי", הממזגת בתוכה את הדרישות במסורת הלאומית-הדתית ברוח התורה, חוקיה ומצוותיה ואת ההשתתפות הפעילה במפעל התחיה של עם ישראל בארץ ישראל. התנועה קמה מתוך התנגדות לאידיאולוגיה של תנועת העבודה הציונית, שהיא חילונית בתוכנה וביצירתה. בין מטרותיה המוצהרות: שתחיית העם היהודי בפרט, לא תיתכן אלא על יסודות התורה וההתחדשות הרוחנית - "ישראל, התורה ואלוהים - חד הם !"ממייסדיה נמנים: שמואל חיים לנדאו, ישיעיהו שפירא, ישעיהו ברנשטיין ושלמה זלמן שרגא.
נמצא בשכונת כפר-אברהם