שכונות, רחובות ואתרים

יפה נוף

רחוב יפה נוף ממוקם בשכונת נוה-עוז.

תחילתו ברח' הקשת וסופו ברח' הצייר שור.

תאור מליצי להר-ציון. "יפה נוף משוש כל הארץ, הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב" (תהילים מ"ח-ג').
נמצא בשכונת נוה-עוז