שכונות, רחובות ואתרים

תור הזהב

תחילתו וסופו של רחוב תור הזהב ברח' אנסקי.

רחוב "תור הזהב" מנציח את הגירוש ו"תור הזהב" של יהודי ספרד.
נמצא בשכונת נוה-גנים