שכונות, רחובות ואתרים

תדהר

רחוב תדהר ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברח' יטקובסקי וסופו ברח' פלדמן.

דוד תדהר, בלשן, מוציא לאור האינציקלופדיה לחלוצי הישוב (1897-1970).
נמצא בשכונת כפר-גנים