שכונות, רחובות ואתרים

יסוד המעלה

רחוב יסוד המעלה ממוקם בשכונת הדר המושבות.

תחילתו וסופו ברח' זכרון יעקב.

הרחוב מנציח אחד מ-15 הישובים הראשונים שנוסדו בין השנים (1879-1902).
נמצא בשכונת ---שכונה למחיקה--