שכונות, רחובות ואתרים

יניב

הרחוב ממוקם בשכונת אחדות.

תחילתו ברחוב סיני וסופו ברחוב ללא מוצא.

יניב - שם סמלי לשפע.
נמצא בשכונת אחדות