שכונות, רחובות ואתרים

ימיני דב

הרחוב ממוקם בשכונת קרול. תחילתו של רחוב ימיני ברח' אורלוב וסופו ברח' חלוצת הפרדסנות.

ע"ש דב ימיני, גבאי בית הכנסת הגדול וראש חברת קדישא.
נמצא בשכונת קרול